Kontakt Sdružení Sport Zábava Lidé Koně

O nás - sdružení

Vznik sdružení byl jen dalším pokračováním činnosti, které se už věnujeme několik let. Řekli jsme si, že už nechceme pořádat akce a vyvíjet další související činnost, jen pro pár lidí z nejbližího okolí. Proto se chceme zodpovědně věnovat i tomuto webu, abyste zde našli vždy aktuální a čerstvé informace.

Sdružení Rozcestník vzniklo za účelem naplňování následujících cílů:
  • podpora jezdectví
  • podpora aktivit trávení volného času dětí a mládeže
  • koordinace jezdecké turistiky v Jizerských horách
  • zlepšení informovanosti široké veřejnosti v oblasti jezdectví a chovu koní
  • pořádání osvětových, sportovních a zábavních akcí se zaměřením na jezdectví a chov koní
  • pořádání hipoterapií a činnosti související s využitím koní v oblastech zdravotnictví a rehabilitace
  • podpora tradičního způsobu života na venkovském hospodářství, osvětová činnost v oblasti zemědělství

Tyto cíle se budeme snažit všemi silami naplňovat, aby to přinášelo radost a hezké chvíle nejen nám, ale i lidem, kteří se sdružením přijdou jakýmkoliv způsobem do styku.


artfix & Záveský 2oo6-2o13