Nejbližší akce

Klasické ježdění není jen drezura
Přistavení a ohnutí
Jana Vozáková 11.7.2011


Přistavení a ohnutí je alfou celého jezdectví. Ptáte se co je omegou? Tou jsou přechody, ale k nim se vrátíme později. Jedno nefunguje bez druhého a naopak. Pokud zvládnete koně správně přistavit a poté i správně ohnout a chápete proč to či oné děláte, máte vyhráno.

Zamysleli jste se někdy nad tím jak kůň chodí? Jaký má nohsled v tom či onom chodu a jak toto ovlivňuje váš sed? Tohle vše je správným vnímáním pohybu koně, které musíme mít, abychom dokázali koně svým tělem ovlivňovat. Jedna z nejčastějších frází, kterou u Minette v hodinách slyším je: Make absolutely sure you know which bend you are asking for. Aneb vždy musíš vědět, jaké přistavení v jakém cviku a na jakou ruku po koni chceš. Začneme jednoduše.

Kůň je od přírody křivý. Asi tak jako my všichni. V 99% případů není stejně ohebný na obě ruce a na rovné linii nejde zadními kopyty ve stopě kopyt předních, ale nepatrně bokem. Protože my se ale chceme symetrii co nejvíce přiblížit, pracujeme na ní od první chvíle kdy začneme jezdit. Ale nezoufejte, i pokud máte 10ti letého koně a doposud jste otázku přistavení neřešili, je možné s tím něco dělat.

Začneme tím, že si popíšeme pomůcky pro přistavení. Nesnažte se nic přehnaně komplikovat, protože to vám vnese jen napětí do vašeho uvolněného sedu. Představte si, že jdete (po svých) rovně a zatočíte na kruh. Co se stane s pozicí vašeho těla? Zejména nepřestanete dýchat a nesklátíte se k jedné straně. Pravděpodobně natočíte celé tělo ve směru pohybu. To znamená vnitřní kyčel malinko zpátky, vnější kyčel mírně dopředu. Vnitří rameno malinko zpátky, vnější rameno mírně vpřed. A totéž uděláte v sedle. K tomu se vnitřní noha spustí co nejvíce dolů a tím jí dostanete na pozici centra, okolo kterého se kůň otáčí. Vnější noha se ohnutím v koleni posune zpět a hlídá záď koně. Vnitřní otěž reguluje míru přistavení a žádá koně o větší či menší ohnutí a vnější otěž drží kontakt s koněm a koně vede. Nezapomeňtě, že kůň se přistavuje a ohýbá celý. Tedy hlava, krk, žebra, páteř, záď.

Pro začátek jděte krokem po celé jízdárně a sledujte přistavení koně na rovných liniích a v rozích. Na rovné linii je přistavení nepatrné, v rohu je potřeba koně již ohnout. Dávejte velký pozor, aby zejména na stranu, na kterou je kůň méně ohebný, vám nevypadávala záď koně v rozích ven. Každý z vás by měl vědět, která strana jeho koně je více ztuhlá a na kterou se s koněm pracuje lépe.

A jak to uděláme když chceme přistavení změnit? Jednoduše změníme pozici sedu, nohou i rukou. Opět si dovolím zdůraznit, abyste v tom nehledali žádné složitosti. Je to totiž neuvěřitelně prosté. Znovu si představte, že jdete pěšky po kruhu a chcete kruhy změnit. V pomyslném bodu X, kterým můžeme nazvat bod změny, tedy natočíme celé tělo do směru nového pohybu, tím se nám natočí kyčle a ramena. Nohu která byla ohnutá v koleni teď spustíme dolů a tím utvoříme nový pilíř okolo kterého se kůň otáčí a druhá noha se posune vzad aby hlídala záď. Změníme přistavení krku a hlavy novou pozicí rukou.

Pro nacvičení změny přistavení je nejjednodušší opět jízda přímo, kdy na krátkých stěnách a v rozích máme přistavení správné a na dlouhých stěnách kontrapřistavení (tedy přistavení na druhou stranu). Můžete trénovat laterální ohnutí třeba celou jednu lekci. Laterální ohnutí (přistavení) totiž výrazně zlepší vaše ohnutí longitudinální nebo chcete-li vertikální. Kůň se stane ohebnějším půjde vám přirozeně lépe na otěž. Jen to nečekejte v první hodině. Někdy to trvá :-)

A jak je to v klusu? Kontrapřistavení samozřejmě lze jednoduše trénovat i v klusu. V pracovním klusu se situace nijak nemění, ale pozor na klus lehký, kdy s každou změnou přistavení musíte změnit nohu na kterou vysedáte. Ze změnou přistavení tedy ještě musíte zvládnout změnu nohy. Se cvalem bych v tomto směru nijak nespěchala.

No a pokud jste se dočetli až sem, zasloužíte si vědět, proč to všechno děláme... Protože později chceme v drezurních úlohách rychle přecházet z ustupování na holeň do polovičního překroku, z dovnitř plec na dovnitř záď, z dovnitř plec na renver apod. a to vše je jen otázkou přistavení a rychlosti jeho změny. A protože klasické ježdění není jen drezura, dovolím si pro drezurní odpůrce podotknout, že i při skákání potřebujeme dělat přeskoky a i na vyjížďkách koně potřebujeme ohnout aby se nám nezlomil když obcházíme strom. A to jsem úplně vypustila fakt, že správné ohnutí a přistavení posiluje zádové svaly koně, takže kůň s námi na zádech méně trpí.

Tak a teď doufám že jsem vám už zamotala hlavu natolik, že na mě konečně začnete pálit nějaké dotazy nebo projevy nesouhlasu.:-)

artfix & Záveský 2oo6-2o13