Nejbližší akce

Diplomová práce -
Vliv skokového ježdění na bolesti zad
Jana Vozáková (1.7.2008)


Jelikož spousta z Vás, mi pomohla získat data pro mou diplomovou práci, je má práce nyní umístěna v archivu a pokud se chcete podívat, jak to celé dopadlo, napište mi na mail a já vám jí ráda pošlu.

Asi se Vám nebude chtít číst práci celou, tak jen pro bližší upřesnění zmíním, čím se práce zabývala.

Snažila jsem se zjistit, zda má parkurové skákání vliv na bolesti zad. V teoretické části popisuji jednak korektní sed jezdce a potom odchylky, se kterými se můžeme u jezdců setkat. Snažila jsem se rozebrat i to, jak jednotlivé špatné držení těla na sed jezdce působí a jaké obtíže mu to může z hlediska jezdectví přinést. Možná víc než jednotlivé popisky Vám napoví obrázky, kterých je v diplomce požehnaně.

Praktická část potom čítala zpracování vyplněných dotazníků a následně výběr dvou lidí z každé skupiny, do kterých jsem respondenty rozřadila. Děkuji všem, kteří souhlasili s klinickým vyšetřením a poskytli mi své "údaje" pro zpracování. Jelikož vyšetření mělo být pouze doplněním práce, stačilo mi provést ho u šesti jezdců. Proto jsem se neozvala všem, kteří s ním souhlasili.

Výsledky si přečtete v závěru diplomky. Kritiku přijímám :-)

Kompletní diplomovou práci včetně prezentace k obhajobě v PDF formátu vám ráda pošlu na vyžádání mailem.
artfix & Záveský 2oo6-2o13