Nejbližší akce

Masáže - úvod do problematiky
Jana Vozáková - (3.11.2007)
Zvažujeme pozvat si k nám Ing. Tomáše Sychru, který se kromě alternativní medicíny, akupunktury a homeopatie zabývá i masážemi koní. Nás láká dozvědět se o masážích koní něco více. Vy najdete základní informace o masážích obecně ve stručném článku, který pro Vás sepsala Jana a jak se Vám nápad líbí nám dejte vědět hlasováním v nové anketě.

Masáž patří do takzvané mechanoterapie. Znamená to, že na lidský organismus působíme mechanickými vlivy. Předpokládám, že každý z Vás nějakou masáž někdy zažil a proto pocity při ní popisovat nebudu. Masáží máme několik typů. Pro naše účely postačí, když zmíním tři z nich.
Asi všem známá je masáž klasická, kdy s pomocí mechanického tlaku působíme na kůži, podkoží a především svaly v místě, kde tlak vyvíjíme. Pomocí klasické masáže přímo ovlivníme masírované místo. Dalším typem masáže je masáž reflexní. Při reflexní masáži působíme přes kůži více do hloubky a kromě svalů můžeme pomocí nervových drah ovlivnit i vnitřní orgány. Reflexní masáž by měl provádět pouze kvalifikovaný fyzioterapeut, protože laik nikdy neodhadne, co všechno může hlubokým tlakem na kůži např. v oblasti hrudní páteře vyvolat. Třetím typem masáže kterou bych ráda zmínila je masáž lymfatická. Používá se pro zlepšení lymfatického oběhu v těle. Lymfa je tělní tekutina podobně jako krev. Na rozdíl od krve, kterou pumpuje srdce ale lymfa svou pumpu nemá. V těle se pohybuje jen pomocí stahování a povolování svalů, z čehož vyplývá, že pokud se člověk (nebo i zvíře) nemá možnost hýbat, je zhoršený tok lymfy a nahromaděná lymfa způsobuje otoky. Například na končetinách.
Masáží lze pomoci při spoustě problémů s pohybovým aparátem. Již zmíněné otoky, bolavá záda způsobená ztuhlými, přetíženými svaly, bolavé svaly na končetinách po namáhavém výkonu a podobně. Je logické, že pokud masáž prospívá lidem, prospívá i koním a v omezené míře si každý, kdo projde základním kurzem může "udělat dobře" či pomoci svému koni sám. Masážemi koní se u nás zabývá již i několik veterinářů, což jen dokazuje to, že se nejedná o nějaké šarlatánství. Více o masážích koní bychom se mohli dozvědět v semináři s Ing. Tomášem Sychrou. Jestli se uskuteční záleží jen na tom, zda se nás najde tolik, abychom v rozumné míře pokryli náklady na takový seminář.

Další informace o masážích koní jsme pro vás přetiskli z Equichannelu, právě ze seriálu připravovaného Tomášem Sychrou. Článek naleznete v této sekci.
artfix & Záveský 2oo6-2o13