Nejbližší akce

Nekonvenční léčba V - akupunktura a koně - pokračování
Ing. Tomáš Sychra (převzato ze serveru Equichannel - 24.7.2006)


Equichannel - Server o koních

Akupunktura, princip Jin - Jang, co je akupunkturní bod, akupunkturní dráha, akupunkturní dráhy u koně, jehlování, neinvazivní způsoby akupunktury, co lze akupunkturou léčit, kdy akupunktura nemá úspěch.

V minulém díle jsme si obecně a velmi zkráceně řekli, co je akupunktura. Nečekejte přesné a obsáhlé definice. Toto není korespondenční kurz akupunktury, ale článek, který má objasnit, co akupunktura je a co od ní můžeme při léčbě a chovu koní očekávat.

Na úvod krátká rekapitulace. Už víme, že akupunktura patří do skupiny léčebných metod, regulujících tok energie v organizmu. Energie, kterou nazýváme čchi, koluje v určitých kanálech, pro které se vžil název akupunkturní dráhy nebo také meridiány. Regulace toku energie dosahujeme drážděním bodových míst na povrchu těla. Těmto místům říkáme aktivní nebo akupunkturní body. Různými technikami (tonizací nebo sedací, drážděním či tlumením) řídíme proudění energie v meridiánech a tím dosahujeme rovnováhy dvou základních principů Jin a Jang v orgánech, které jednotlivým meridiánům přísluší. Základních meridiánů je dvanáct plus dva. Těch dvanáct je párových, to znamená, že leží symetricky vlevo a vpravo na těle. Ty zbylé dva jsou nepárové a jsou to Přední střední a Zadní střední dráha. Také jsme si řekli, že anatomické orgány jsou jakýmisi vstupními branami do orgánových okruhů, nazvaných podle nich a tyto okruhy svojí funkcí přesahují působnost příslušných anatomických orgánů. Máme tedy meridiány Slezina - Slinivka, Žaludek, Plíce, Tlusté střevo, Ledviny, Močový měchýř, Játra, Žlučník, Tenké střevo, Plíce, Oběh a poslední je s trochu exotickým názvem meridián Tří ohřívačů. Jeho anatomickým ekvivalentem je nervová soustava, soustava žláz s vnitřní sekrecí a sexualita. Vztahy mezi jednotlivými orgánovými okruhy vyjadřuje pentagram. (Viz předchozí díly.)

Akupunkturní dráhy vytvářejí ucelený systém, kudy proudí energie a tedy jakýkoli zásah do tohoto systému mění tok energie čchi v celém těle. Akupunktura působí nejlépe v těch případech, kdy není porušena celistvost akupunkturních drah. Jakýkoli zásah, který dráhu přetne, vyvolá stagnaci čchi a poruší energetickou rovnováhu v celém organizmu. Takové přerušení může vzniknout úrazem nebo třeba i chirurgickým zásahem. V místě porušení tkáně vzniká jizva a ta změní proud čchi, a to do té doby, než se jizva zhojí. Mnohdy se tak ale nestane nikdy a jizva vytváří překážku a nebo je dokonce sama aktivní. To může mít velký vliv na činnost jednotlivých orgánů. Toto je také jedena z příčin, kdy akupunktura není účinná.

Na obrázku 1 vidíme tržnou ránu na pleci koně, kterou jsem vyfotografoval nedávno na jednom kurzu v jižních Čechách. Veterinář tuto hlubokou ránu sice velmi dobře sešil, ale myslím, že rána, která byla několik centimetrů hluboká a přeťala množství nervů, se nikdy zcela beze zbytku nezahojí. Poškozené místo je v oblasti, kterou prochází dráha žaludku. Dráha žaludku souvisí, mezi jiným, s vegetativním řízením vnitřních orgánů a tady můžeme očkávat zhoršené trávení koně, větší náchylnost ke kolikám a případně i poruchy srdečního rytmu. Léčba takovéhoto zranění by měla být doplněna akupunkturou, zamezující vzniku elektricky aktivních míst v jizvě. V případě, že bychom potřebovali někdy v budoucnu z různých důvodů akupunkturou ovlivnit dráhu Žaludku, tak vždy již bude její odezva nestandardní. Takže pozor na jizvy.

U koní se dále setkáváme s jedním problémem při poranění kůže a tím je granulace tkáně v místě poranění. Rány, které přetínají meridiány, se obecně špatně hojí. U koní v takovýchto ranách může navíc dojít k hypergranulaci a vzniká v nich takzvané "divoké maso". Bývá to nejvíce na končetinách, kde je větší soustředění meridiánů a tím i větší náchylnost ke vzniku tohoto defektu. U koní také pozorujeme vazivové změny ve svalovině a různé zatvrdliny tam, kde koně otlačí sedlo. Je to v místech, kudy probíhá dráha močového měchýře, která ovládá celou páteř a část zádi. Kůň s těmito otlaky je méně prostupný, hůře se ohýbá, bolí ho záda a více jde po předku, protože pohyb zádi je omezen. Zde se nalézá jedna z možností, jak akupunkturu a akupresuru či tradiční čínkou masáž a nebo shiatsu použít k rehabilitaci a regeneraci.

Akupunktura je vůbec u nás nedoceněna jako regenerační prostředek. Znám zde jen jednu stáj (která však patří zahraničním majitelům), kde si periodicky zvou akupunkturisty, aby jim srovnali koně po závodech. Na zdraví koní se to rychle projevuje a mají jen minimum svalových a jiných pohybových potíží.

Nedocenitelná je akupunktura u kožních a dýchacích alergických problémů. V této oblasti má vynikající výsledky a úleva pro koně přichází rychle. Musíme si jen uvědomit, že akupunktura není jednorázové napíchnutí akupunkturních bodů, ale dělá se opakovaně. Minimum bývá pět až šest sezení, ale nezřídka i daleko více. Vhodné je akupunkturu doplnit i masáží v průběhu meridiánu a nebo v postižené oblasti.

Jako příklad toho, co akupunktura umí, bych uvedl léčbu postižení hřebečka v jedné stáji na Sedlčansku, kteý se narodil s vývojovou vadou krční páteře. Po RTG vyšetření veterinář diagnostikoval nedorostlý čtvrtý a pátý krční obratel. V důsledku této poruchy měl hřebeček omezený pohyb hlavy a nemohl ji ani zvednout, ani ji nemohl dát k zemi. Na obrázku 2 je asi čtyřměsíční a vidíme, že aby se mohl pást, musí rozkročit přední nohy. Na obrázku 3 jsou zavedené akupunkturní jehly a to do dráhy Močového měchýře, dráhy Tenkého střeva a do Zadní střední dráhy. Vedle opakovaných akupunktur jsem provedl holistickou masáž oblasti zad a šíje a instruoval majitelku, jak v masážích pokračovat. Stav hřebečka Vltavína se postupně normalizuje, zůstává jen problém s jedním předním kopytem, které částečně překlubovalo a nyní je ve stádiu rovnacích úprav. Zdá se, že s rehabilitační péčí se podaří koníka výrazně zlepšit a možná i zcela vyléčit.

Rozsáhlým oborem, kde se akupunktura uplatňuje, je u koní kulhání. Koně kulhají z různých příčin a někdy je velmi obtížné určit původ kulhání. Zde je nejdůležitější prohmatání všech partií, ze kterých kulhání může pocházet, holistická diagnostika a intuice terapeuta. Na základě těchto vyšetření pak akupunkturou ovlivníme jak místní dysbalance, tak meridiány, které místem problémů procházejí.

Posledním oborem o kterém chci hovořit, jsou vyrážky způsobené mouchami. Jedná se ve své podstatě o alergie na muší štípnutí. Zde má akupunktura vynikající výsledky a často se daří potíže zcela odstranit. Do této skupiny zdravotních problémů také patří letní vyrážky. I zde lze akupunkturou úspěšně zasáhnout. Ještě jednou ale připomenu, že akupunktura není jednorázové zavedení jehel, ale že se musí opakovat. Ideální je jednou týdně a serie mívají šest až deset sezení. Někdy je nezbytné i více serií. To může být nákladné a tak je možné zapojit i majitele, který mezi jednotlivými akupunkturami provádí některou z neinvazivních metod. Celý postup se zintenzivní a zkrátí.

Na následující serii obrázků jsou některé tyto metody uvedené. Obrázek 4 ukazuje použití nekoherentního světla, tak zvanou fotopukturu, kterou lze zcela bezpečně a až několikrát denně akupunkturní body ovlivnit. Přístroj je možno zapůjčit a majitele pro ten daný případ instruovat. U neinvezivních metod je důležité, že je musíme provádět daleko častěji než jehlování. Na dalším obrázku č. 5 vidíme užití magnetu. Jde o magnetopunkturu v oblasti pod kolenem. Také toto ošetření je schopen provádět doplňkově majitel po náležité instruktáži. U chronických svalových spasmů hlavně na zádech a šíji, u šlachových problémů a podobně lze užít modifikaci tradičního moxování, kterým je tygrování - obr. 6. V kovovém pouzdře je cigareta naplněná sušeným pelyňkem, který po zapálení doutná a vytváří teplo. Tímto nástrojem se prohřívá postižené místo nebo akupunkturní bod. Působí i silice uvolňované při hoření. Jako doplňkové působení na akupunkturní body můžeme použít i éterické oleje bodově aplikované, známou akupresuru tlakem prstu nebo akupresurního nástroje (obr. 7) a též elektrickou stimulaci aktivních bodů (obr. 8). Vždy je ale třeba, aby o způsobu a doplňkovém ošetření rozhodl zkušený akupunkurista.

Na závěr dílu o akupunktuře chci připomenout, že akupunktura je jednou z pěti tradičních léčebných metod aplikovaných v tradiční čínské medicíně současně a že její osamocené použití může být méně účinné. Akupunktura je také méně účinná v případě, že došlo k traumatickému porušení dráhy nebo orgánu a nebo v organizmu vznikly změny v důsledku užití chemických látek či některých léků. Akupunktura naopak vykazuje vynikající výsledky, jestliže jde o funkční poruchy či zněmy způsobené psychickými vlivy. Akupuktura je skvělým pomocníkem u nemocí pohybového a dýchacího aparátu, u kožních nemocí, alergií a psychických problémů. Je neocenitelným pomocníkem nejen při léčení, ale též při rehabilitaci po zátěži a též při přípravě na sportovní výkon. Podmínkou úspěchu je přesné určení akupunkturní dráhy, kterou je třeba ošetřovat. V humánní akupunktuře se to dělá pomocí pulsové diagnoistiky či EAV. Ve veterinární sféře je přesnou dignostickou metodou EAD.

artfix & Záveský 2oo6-2o13