Nejbližší akce

Veřejné prohlášení sdružení Třetí kůň
převzato ze serveru www.tretikun.cz - 1.7.2006
Originál prohlášení naleznete v sekci Dokumenty - sdružení nebo zde


Dne 14.5.2006 bylo založeno Občanské sdružení Třetí kůň, jehož dlouhodobým cílem je osvěta, propagace a výuka novodobého moderního pojetí způsobu chovu koní, především ve smyslu co největšího přiblížení se jeho přirozeným biologickým a mentálním potřebám při zachování plné a proti současné praxi podstatně delší užitnosti koně pro veškeré sportovní, pracovní, rehabilitační, rekreační a partnerské aktivity.
Od pradávných časů je kůň pracovním, cestovním, později i sportovním a duchovním partnerem člověka. Jeho schopnosti, užitečnost a síla provází člověka celými jeho dějinami. Bez koní by po dlouhá staletí nebyla postavena kdejaká budova, vybojována bitva nebo celá válka, přesunuty celé národy. Kůň provázel člověka, mnohdy s rozedřenou hubou, bolavýma nohama a na pokraji svých sil, využíván až zneužíván, s minimálním splněním svých základních potřeb. V současné době, minimálně v euroatlantické civilizaci, není POTŘEBA s koňmi takto zacházet. K naplnění svých potřeb máme množství technických prostředků, vraťme tedy, dle našich možností, koním náš lidský dluh. Dejme jim možnost a prostor žít a pracovat s námi způsobem, který se nejvíce přibližuje JEJICH potřebám. Staletá nutnost využívat koně, mít je vždy a za každých okolností připravené po ruce, pokřivila způsob jejich chovu do pevně zakořeněných "člověčích" představ. Změny tohoto pojetí a zažitého vnímání chovu koní lze dosáhnout kvalifikovanou osvětou určenou všem lidem, kteří se chtějí kvalitně vzdělávat, nepovažují koně jen za nástroj či náčiní, touží proniknout do tajů přírody, získat pokoru a respekt a v neposlední řadě více pochopit sami sebe. Koně jsou totiž mimořádně inteligentními, empatickými a přímými tvory, kteří mají schopnost (pokud ji dokážeme vnímat a přijímat) zlepšovat lidský charakter a psychiku a napravovat svým prostřednictvím mnohé chyby v mezilidské komunikaci. Dopřejme jim život dle jejich vlastních biologických potřeb, které by jim měly být vráceny, tedy znovu vytvořeny.

Náš projekt vychází z aktivit, které již probíhají a jsou zformulovány do odborných teorií a skutečných praxí. Ve formě dlouhodobých výzkumů, garantovaných škol a organizovaných činností je již možné v celém civilizovaném světě získat v tomto směru certifikované vzdělání a výcvik. Naším cílem je získání co nejvyššího lektorského vzdělání v těchto oblastech, jehož výsledky budeme systematicky aplikovat v celé České republice a to formou seminářů, kursů, osvětových aktivit a školení přímo na vzorové farmě a pochopitelně i pomocí PR.

Název našeho sdružení, tedy Třetí kůň, sám o sobě představuje symboliku. Je Třetí, stejně jako naše tisíciletí a současně je Třetím "druhem" koně. První byl volný a divoký, druhý člověkem domestikovaný a použitý za výše uvedených praktik, ten Třetí, současný, je volný po svém způsobu a při zachování svých přirozených potřeb a přitom optimálně používaný člověkem, svým partnerem, při práci, sportu, ve volném čase, při rehabilitaci a jiných aktivitách s respektem k jeho osobnosti, pocitům a potřebám.

Vítáme podporu jednotlivců, firem a organizací, za niž transparentně a poctivě odvedeme práci pro zlepšení života koní ve III. tisíciletí.

Kontaktní údaje sdružení:

Občanské sdružení Třetí kůň
Štefkova 14, 169 00 Praha 6

Výbor občanského sdružení:

Předseda:    Václav Vydra
Jednatel:    Hana Bubalová
Poradce odborný:    Stanislav Blecha
Poradce pro styk s úřady:    Helena Kašová
Správce webu:    Tereza Lišková
Archivář dat a informací:    Jiří Podhajský
artfix & Záveský 2oo6-2o13